درباره برنامه آموزشی

تعداد بازدید:۱۲۴۳
 دپارتمان قلب کودکان این مرکز از سال 1355 آموزش دستیار فوق تخصصی  قلب کودکان را برای نخستین بار در کشور آغاز نموده و درحال حاضر سالانه 4 دانش آموخته قلب کودکان از این مرکز به جامعه پزشکی وارد میشود .
در سالهای اخیر این بخش امکان ارائه خدمات آموزشی پیشرفته در شاخه های مختلف قلب کودکان شامل موارد زیر را پیدا نموده است :
-اینترونشنال کاردیولوژی
-الکتروفیزیولوژی قلب و تست ورزش
- اکوکاردیوگرافی پیشرفته(اکوکاردیوگرافی جنین و اکوکاردیوگرافی از طریق مری )
-مراقبت های ویژه پس از جراحی قلب
-نارسایی  و پیوند قلب
در حال حاضر دستیاران فوق تخصصی این مرکز در طول دوره تحصیل با چرخش در بخشهای متعدد این دپارتمان امکان آموزش تئوری و عملی در تمام حیطه های بیماریهای قلبی کودکان را دارا می باشند .
هر یک از دستیاران در طول مدت تحصیل دوره هایی را به صورت فوکوس روی موضوع خاص به شرح زیر طی می نماید:


 

دوره مراقبت های ویژه و پیوند قلب

3 ماه

دوره الکتروفیزیولوژی

1 ماه

دوره اکوکاردیوگرافی از طریق مری

1 ماه

دوره اکوکاردیوگرافی جنین

1 ماه

دوره اتاق عمل جراحی

15 روز

دوره رادیولوژی ( CT , MRI )

15 روز


راند آموزشی روزانه در بخش های عادی و ویژه توسط اساتید با حضور دستیاران گروه صورت می گیرد و همچنین دستیاران هر گروه به اتفاق اساتید مربوطه هفته ای یک روز در بخش آنژیوگرافی و 2 روز در درمانگاه سرپایی حاضر می گردند و آموزش تئوری و عملی مربوطه را دریافت می نمایند .

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۳۹۶