انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دپارتمان قلب کودکان این مرکز از سال 1355 آموزش دستیار فوق تخصصی  قلب کودکان را برای نخستین بار در کشور آغاز نموده و درحال حاضر سالانه 4 دانش آموخته قلب کودکان از این مرکز به جامعه پزشکی وارد میشود .
در سالهای اخیر این بخش امکان ارائه خدمات آموزشی پیشرفته در شاخه های مختلف قلب کودکان شامل موارد زیر را پیدا نموده است :
-اینترونشنال کاردیولوژی
-الکتروفیزیولوژی قلب و تست ورزش
- اکوکاردیوگرافی پیشرفته(اکوکاردیوگرافی جنین و اکوکاردیوگرافی از طریق مری )
در حال حاضر دستیاران فوق تخصصی این مرکز در طول دوره تحصیل با چرخش در بخشهای متعدد این دپارتمان امکان آموزش تئوری و عملی در تمام حیطه های بیماریهای قلبی کودکان را دارا می باشند .
هر یک از دستیاران در طول مدت تحصیل دوره هایی را به صورت فوکوس روی موضوع خاص به شرح زیر طی می نماید:
راند آموزشی روزانه در بخش های عادی و ویژه توسط اساتید با حضور دستیاران گروه صورت می گیرد و همچنین دستیاران هر گروه به اتفاق اساتید مربوطه هفته ای یک روز در بخش آنژیوگرافی و 2 روز در درمانگاه سرپایی حاضر می گردند و آموزش تئوری و عملی مربوطه را دریافت می نمایند .

دوره مراقبت های ویژه قلب

3 ماه

دوره الکتروفیزیولوژی

1 ماه

دوره اکوکاردیوگرافی از طریق مری

1 ماه

دوره اکوکاردیوگرافی جنین

1 ماه

دوره اتاق عمل جراحی

15 روز

دوره رادیولوژی ( CT , MRI )

15 روز


شاخه های جدید رشته قلب کودکان

1- رشته فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان :
برای اولین بار در سال 1386 در این مرکز راه اندازی شده و درحال حاضر این دپارتمان تنها مرکز تربیت کننده فلوشیپ این رشته در کشور می باشد . 
2-رشته الکتروفیزیولوژی قلب  کودکان
برای اولین بار در سال 1387 در این مرکز راه اندازی شد و در حال حاضر این دپارتمان تنها مرکز آکادمیک برای انجام مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب کودکان و اقدامات درمانی مربوطه در کشور می باشد.
3- اکوکاردیوگرافی جنین :
در سال 1387 در این مرکز راه اندازی شد در حال حاضر امکان تشخیص بیماری های قلبی در جنین 18-17 هفته در این مرکز وجود دارد .
4- اکوکاردیوگرافی از طریق مری در کودکان:
در سال 1387 در این مرکز راه اندازی گردید و در حال حاضر امکان انجام آن حتی در شیرخواران کوچک در حین عمل جراحی قلب و همچنین در زمان انجام اینترونشن قلبی موجود می باشد.
پرسش و پاسخ    |    نقشه سایت    |    پیوندها    |    صفحه اصلی    |