انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

   دپارتمان قلب کودکان مرکز قلب و عروق شهید رجائی اولین مرکز تشخیص و درمان بیماریهای قلبی کودکان و نوجوانان در کشور بوده که در سال 1353 همزمان با تأسیس مرکز شروع بکار نموده و از آنزمان تاکنون همواره پیشگام در ارائه خدمات آموزشی ، درمانی ، تحقیقاتی و بزرگترین مرکز ارجاعی کشور برای بیماریهای قلبی کودکان و نوجوانان می باشد.
در حال حاضر این بخش با 140تخت بستری و درمانگاههای سر پایی که همه روزه صبح و عصر فعال می باشند و آمار تقریبی سالانه 20000 پذیرش در درمانگاه ، 2700 مورد بستری ،1800 مورد انجام آنژیوگرافی و کاتتریسم ،550 مورد انجام اینترونشن قلبی و 1200 مورد عمل جراحی قلب ، بزرگترین و مجهزترین مرکز ارائه کننده خدمات قلبی به کودکان کشور می باشد  .


واحد های مختلف دپارتمان قلب کودکان به شرح زیر میباشد :

1- واحد آزمایشگاه و کاتتریسم (cath lab) مجهز به 2 دستگاه پیشرفته آنژیوگرافی
2- واحد اکوکاردیوگرافی مجهز به 3 دستگاه اکوکاردیوگرافی پیشرفته مختص انجام اکوکاردیوگرافی از طریق مری و  اکوکاردیوگرافی جنین و 4 دستگاه اکوکاردیوگرافی مستقر در بخش های مراقبت ویژه  و 4 دستگاه مستقر در درمانگاه .
3- واحد الکتروفیزیولوژی قلب و تست ورزش کودکان
4- بخش های بستری عادی با ظرفیت 88 تخت
5- بخش های مراقبت ویژه با ظرفیت 24تخت
6- بخش های  مراقبت ویژه پس از جراحی قلب با ظرفیت 24تخت .


شاخه های جدید رشته قلب کودکان 

1- رشته فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان :
  در سال 1386برای اولین بار در کشور ر
شته فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان در این مرکز راه اندازی شد و سالانه یک دانش آموخته این رشته  از این مرکز به جامعه پزشکی وارد میشود .

2-رشته الکتروفیزیولوژی قلب  کودکان :
در سال 1387 برای اولین بار در کشور 
رشته الکتروفیزیولوژی قلب  کودکان در  این مرکز راه اندازی شد و در حال حاضر این دپارتمان تنها مرکز آکادمیک برای انجام مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب کودکان و اقدامات درمانی مربوطه در کشور می باشد. 

3- اکوکاردیوگرافی جنین :
در سال 1387 بر
ای اولین بار در کشور آموزش آکادمیک اکوکاردیوگرافی جنین برای دستیاران فوق تخصص قلب کودکان در این مرکز راه اندازی شد .در حال حاضر امکان تشخیص ضایعات قلبی در سن 18-17 هفتگی حاملگی در این مرکز وجود دارد.

4- اکوکاردیوگرافی از طریق مری در کودکان:
در سال 1387 
برای اولین بار در کشور  اکوکاردیوگرافی از طریق مری در کودکان  در این مرکز راه اندازی گردید و در حال حاضر امکان انجام آن  در حین عمل جراحی قلب و همچنین در زمان انجام اینترونشن قلبی موجود می باشد. 

5-نارسایی و پیوند قلب:
 در سال 1391 برای اولین بار فیلد نا
رسایی قلب کودکان در این مرکز بصورت مستقل ، تعریف شد و به دنبال آن پیوند قلب کودکان  راه اندازی گردید .


نقشه سایت    |    پیوندها    |    صفحه اصلی    |